De allmänna villkor som gäller, är för dina köp på och användning av, webbsidan www.sweetstuff.se. Dessa villkoren utgör ett avtal mellan dig och Samsioe Invest, Linnégatan 51, 11458 Stockholm.

Genom att använda och göra köp genom denna webbsida så förbinder du dig till följande villkor. Därför ber vi dig att noga läsa igenom villkoren innan du använder sidan eller förbinder dig.

Alla försök att begå bedrägerier kommer att rapporteras till polisen. Shape by Woman förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om misstankar om brott uppstår.